Midrash Purim 5776 – My Soul Acts Madly For The Lord

מדרש פורים תשע״ו – בא׳ תתהולל נפשי

 

לְדָוִד בְּשַׁנּוֹתוֹ אֶת טַעְמוֹ לִפְנֵי אֲבִימֶלֶךְ וַיְגָרְשֵׁהוּ וַיֵּלַךְ. אין מידת הקב״ה כמידת מלך בשר ודם. מלך בו״ד מגרש את המשנה טעמו ומתהולל ולא מביא אותו לביתו, כמו שכתוב, ״וַיְשַׁנּוֹ אֶת-טַעְמוֹ בְּעֵינֵיהֶם וַיִּתְהֹלֵל״ (שמואל א כא:יד), וכתוב, ״לָמָּה תָּבִיאוּ אֹתוֹ אֵלָי? הֲזֶה יָבוֹא אֶל-בֵּיתִי?״ (שם טו-טז). לא כן הקב״ה, כמו שכתוב, ״טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי-טוֹב יְ׳הוָה״ (תהילים לד:ט), וכתוב, ״תָּמִיד תְּהִלָּתוֹ בְּפִי בַּי׳הוָה תִּתְהַלֵּל נַפְשִׁי״ (שם ב-ג), אל תקרי תתהלל אלא תתהולל, כי גם בהוללות מתהללים את א׳. ובטעם יין ושכר חוסים בו, כמו שכתוב, ״אשרי הגבר יחסו בו״ (שם ט). וכתוב, ״פֹּדֶה יְ׳הוָה נֶפֶשׁ עֲבָדָיו וְלֹא יֶאְשְׁמוּ כָּל-הַחֹסִים בּוֹ״ (שם כג), כי אין עון ואין אשמה לחוסים בו ולמאמינים בו באמת, ועיין בירמיהו לא. וכתוב, ״שִׁבְתִּי בְּבֵית-יְ׳הוָה כָּל-יְמֵי חַיַּי לַחֲזוֹת בְּנֹעַם-יְ׳הוָה וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ״ (שם כז:ד). זה המתהולל, כמו שכתוב, ״טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי-טוֹב יְ׳הוָה,״ וכתוב, ״לוּלֵא הֶאֱמַנְתִּי לִרְאוֹת בְּטוּב-יְ׳הוָה״ (שם יג). רק מי שתהילתו היא הוללות והוללותו היא תהילה, רק הוא מאמין באמת ורק הוא יכול לבוא בבית א׳.

Of David, when he acted madly before Avimelech, so that he drove him out, and he went away. א׳’s personality is not like of a human king. A human king expels a mindless person and does now welcome them into his home, as it is written, “ So he changed his behavior before them; he acted madly” (Shmuel Alef 21:14), and it is written, “why then have you brought him to me? Shall this fellow come into my house?” (ibid. 15-16). Not so is א׳, as it is written, “Taste and see that God is good” (Tehillim 34:9), and it is written, “His praise shall continually be in my mouth.  My soul praises for the Lord” (ibid. 2-3), but do not read “praises” (תתהלל), rather “acts madly” (תתהולל), for also through madness we praise א׳. And in the taste of wine and alcohol we take refuge in Him, as it is written, “Fortunate is the man who takes refuge in Him” (ibid. 9). And it is written, “The Lord redeems the soul of his servants; none of those who take refuge in him will be condemned” (ibid 23), for there is no sin and no guilt for those who trust in Him and truly believe in Him, and see Yirmiyahu 31. And it is written, “I dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his hall” (ibid. 27:3). This is the one who acts madly, as it is written, “Taste and see that God is good,” and it is written, “I believe that I shall see the goodness of the Lord” (ibid. 13). Only he for whom praise is madness and madness is praise, only he truly believes, and only he can be welcomed into the House of א׳.

Advertisements

Rav Shagar’s Purim Derashot – English Summaries [and Notes]

 

Pur Hu HaGoral

[This is the small book of Rav Shagar’s derashot on Purim. It’s one of the earlier works that was published, and thus is unfortunately not nearly as well put together as some of the more recent works,]

 

Introduction

[There’s not a lot to the introduction but it’s worth noting because Rav Shagar himself wrote it, as opposed to many of his books that were published posthumously.]

In these drashot Amalek is seen as representative of the duality of human perception, and to some degree of human perception write large. Thus there are derashot that talk about the removal of all human categories.

Part of the goal of the book is to create a new religious language. In this Rav Shagar turned to kabbalistic texts because they provide a lot of room and material for interpretation. These texts around Purim deal with a lot of questions of human existence like providence, the contingency of existence, etc. Hence the midrashim that invoke Kohelet in context of Purim.

In the rest of the book, Amalek is seen as representing a Nietzschean Will to Power, there is a discussion of Hasidic join, and a lot of Rebbe Nahman.

The epilogue and the derashah on the canonization of the Megillah contradict the usage of “Aught” and “Naught” [translations of “יש” and “אין” following M. Fishbane’s “Sacred Attunement] in the rest of the derashot, where Amalek is connected with “Aught,” while in those two places Amalek is the disconnect between “Aught” and “Naught” and there is an “Absolute Aught” [“יש המוחלט”] beyond the “Naught.” These are essentially starting a new discussion.

[Practically, the contradiction is mainly whether the goal is to get to the “Naught” or the “Absolute Aught.”]

 

Between Remembrance and Remembrance – Shabbat and Amalek

1.

Kohelet is bothered by the arbitrary nature of Chance, which the midrash sees as being due to the equivalence of Shabbat and Amalek: Bnei Yisrael are commanded to remember both. The midrash explains that one is a remembrance of emptiness and one of fullness, of meaning. This doesn’t solve Kohelet’s ultimate problem, however, which is that everything is eventually forgotten in eternity. Kohelet would just ignore this but for the reflectivity of Amalek, derived from the primordial sin. He cannot forget his finitude. Through drinking on Purim we get out of this reflective state, similar to the one found in the state of remembering to forget Amalek.

2.

Kohelet was bothered by who would sit on his throne after him, by the possibility of a fool on the throne of God, which represents Divine providence. This is Amalek which keeps us from seeing the Divinity of providence, the reflective duality that divides between the Creator and the creation.

3.

Shabbat is also connected to the throne of God in the liturgy. Shabbat is the symbol of God as Creation and Ruler of the world, reminding us that God controls everything. הכל בידי שמים. Shabbat reminds us not to get stuck in a causal mindset. When Bnei Yisrael didn’t keep shabbat by the manna, Amalek came and attacked them, due to how Bnei Yisrael didn’t see that everything is in the hands of Heaven.

Amalek is overcome by drunkenness, by getting beyond the divide between the “Rest” (מנוחה) of Shabbat and the “Work” (מלאכה) of the week. Thus there is no prohibition of work on Purim. On Shabbat, wine is drunk according to the measurement of Kiddush; On Purim there is no measure.

4.

The midrash sees no difference between the remembrance of Amalek and Shabbat other than fullness, meaningfulness, as opposed to emptiness. These flow from a lack of knowledge, from that which cannot be known. But this itself can bring a person to self-acceptance (קבלת העצמי). [Self-acceptance is an important theme in Rav Shagar’s writings, one which will come up in a later derashah in these summaries.]

The difference is essentially about memory. Memory is the Divine eternity; things pass out of this world but exist there forever. There, Amalek exists as a conspicuous absence, while Shabbat is a Divine fullness.

This difference exists beyond the world, beyond thought and reason, accessible by the drinking of Purim.

 

The Knowing That Doesn’t Know

Chance, Fate, Providence, and Divine Chance are four ways of reading the Megillah, with different parts lending themselves to the different hermeneutics. This is the essential war of Amalek and Bnei Yisrael, over the question of God’s control of the world. Chance is about possibility. It could be any which way. Fate is about necessity. It could not be any other way. Fate receives its sense of arbitrariness by virtue of having no reason. Thus is the Divine Will. Providence is well reasoned, coming not from the Divine Will but from the Divine Wisdom. Divine Chance comes from the Divine Infinitude, beyond all possible reason, where the possible becomes essential. Fate is God’s Will, Providence from God’s Wisdom; Beyond and combining both is the knowing that doesn’t know. This is Divine Chance as a form of providence, the ultimate defeat of Amalek, who strive to create Chance the possible. In the Divine Infinite, the monistic reality, the possible becomes the essential, Will and Wisdom are united, there is no separation between chance and providence.

There is thus no meaning to the question of why something is the way it is. Everything exists as it is, without any external, transcendent, justification or cause, simply out of the Divine Freedom. A person can reach this level in drunkenness, beyond the human realm of reason and justification. Accepting the chance of the Divine Source, the unknown which is not an absence.

[To some degree, when working with a Kabbalistic concept of the Divine Infinite, any and all ideas like “wisdom”, “providence,” “good,” are limiting factors, attempts to work within a very specific, very human, framework. The Divine Infinite includes this framework, perhaps, but it is so much more than this framework, and thus it must, by definition, manifest as “chance,” as that which cannot be fit into the normal framework.]

 

Amalek as the Will to Power

Haman attempted a Nietzschean reach into the infinitude that precedes the Good/Evil binary by way of the casting lots. Thus there is a parallel “Haman of Holiness” (המן דקדושה), reaching beyond current structures and values of Judaism into the infinitude for the sake of innovation/renewal (חידוש). [All this so far is based on various writings of the Baal HaTanya.]

Eradicating Amalek is the ultimate realization of the subject-self of Israel [Rav Hutner]. This is very similar to the making ultimate of the self that Haman was negatively attempting. The difference is the subject’s position in regards to God. For Haman, the self essentially replaces God as Ultimate; With the eradication of Amalek, Israel remains humble before God, though the Haman of Holiness goes further than that.

[I’m not convinced the combination of Rav Hutner and the Baal HaTanya works as Rav Shagar clearly thought it did.]

 

The Mystery of Disguise

1.

Yaakov had to deceive Yitzchak because the only way to succeed in this world, the World of Falsehood (עלמא דשקרא), is through deception [Rav Tsadok]. Thus Yaakov disguised himself as Esav. However, Esav disguised himself as the Yaakov, the man of the bet midrash, by asking his father about halakhic minutia [Midrash Tanhuma]. Esav’s disguise is not a conscious one, however. He is not intentionally deceiving his father so much as being inauthentic to himself. When Yaakov disguises himself as Esav, he is knowingly embracing inauthentic religiosity, as participating in a shared religious discourse, in a shared set of rituals, in the only way to function and be understood in this world.

[This represents a turn from many of Rav Shagar’s other writings which have a strong emphasis on personal truth and authenticity. It suggests that this derashah may be from his later, more postmodern, thought. He seems to have become more caught up in and embraced the way we can never really succeed in becoming unreflective, always living in alienation from ourselves. But as these derashot are not dated, it’s hard to know definitively.]

2.

Drinking on Purim conveys the Divine abundance to the negative aspects of reality (סטרא אחרא), in an intentionally minor and unconscious way [Arizal]. It does this by connecting us to the a-logical Divine infinitude where Good/Bad is meaningless.

3.

Whereas Yom Kippur (יום הכיפורים) is an attempt to escape this world into the Infinite, Purim (פורים) is an attempt to live with the Infinite in this world. That’s why Purim is the holier day and Yom Kippur is only “like Purim” (כפורים).

4.

Bnei Yisrael are inherently finite, as are all things including the Torah, but the God will sustain Bnei Yisrael infinitely. That is why the lot fell on Adar,  which as the last month of the year signifies transience and finitude, which is why Haman thought he could destroy the Jews. Hence the only Purim and Yom Kippur, which point to finitude, will remain in the messianic era [Based on the Maharal]. All senses of Good/Evil, all rites and ritual structures are just constructs of a certain historical period. On Purim we live outside of history via carnivalesque drinking and behavior.

[The shared concept in all of these sections is that the world of our experience and cognition is a very limited construct, especially when held up against the Divine Infinite. Within that framework, everything necessarily functions according to rules and languages, systems of signifiers that do not apply beyond the realm of our experience and cognition. Living with an awareness of this is the experience of Yaakov Avinu as described in the first piece. The next two focus on Purim as time of somehow experiencing this unlimitedness within the bounds of our world. The last piece applies this idea to the realm of history, and says that the world of our experience, guided by the laws and languages of the Torah, only exists within certain historical bounds, beyond which it simply does not apply.]

 

They Accepted it Anew in the Days of Aḥashverosh

The Torah was forced on the Jews at Har Sinai, creating an internal, oedipal, process where a person is bound to the Torah even as, or even by virtue of the fact that, they rebel against it [Based on the Maharal]. The Torah could not have been given otherwise, due to the alienation and reflective duality that have characterized humanity since the primordial sin, where rebellious transgression shattered the unselfconscious unity humanity lived in. This state will only be overcome in the Messianic Era, not by a return to the unselfconscious state but to a state that maintains both the reflective duality and the unselfconscious unity [based on Rav Simha Bunim of Peshischa]. The Torah will be revealed as the very nature and will of humanity. We can experience this state here and now through the drunkenness of Purim.

 

The Composition of the Megillah and the Redemption of Purim

The megillah is something between Written and Oral Torah. Its inclusion in the written canon was dreaminess and justified via a derashah, the classic mechanism of the Oral Torah. Meanwhile, the megillah text becomes a source for derashot and has halakhic rules regarding שירטוט and תפירה, similar to a Torah scroll. It, of all post-Mosaic prophecy, will outlast this historical period into the Messianic Era. [Each of these points is based on a different midrash or halakhic source.]

“Esther is the end of all miracles.” Specifically, those miracles that have the absoluteness and objectivity that requires being written down. Writing is confined to the realm of the signifier, the absolute and concrete. Speech gives the audience access to the speaker, the subjective signified.

Olam HaZeh, the period when Amalek reigns, is characterized by a dissonance between the concrete world and the hidden Divine. Thus the defeat of Amalek in Megillat Esther is the revelation that what seems like Chance is actually Divine decree, or, on a higher level, Divine Chance. This is the absolute redemption. This is the manifestation of the Absolute Aught, beyond the Naught that bounds the Aught.

This is achieve when faith, normally subjective, becomes objectified in the faith of the other. When you believe in the freedom of the other, qua subject, you can have a conversation. This conversation allows for the presence of the Absolute Aught, the true subject, from beyond the Naught of the transcendence of the subject. This becomes objectified by the other as alienated, concrete, signification.

[I would connect this to Michael Wyschogrod’s critique of Martin Buber in The Body of Faith. Buber sees God as the Eternal Thou, always a subject and never an object. Wyschogrod argues that being real and present requires have a personality, a describable aspect. It requires being at times not a subject, but an object.

On a practical level, this would seemingly look like accepting the fact that you are, in whatever way, an object, not just a subject. “Accepting the self” in this sense is actually a broad and important theme throughout Rav Shagar’s writings.

However, all of this makes sense as an explanation of the idea as it shows up here. In a separata derashah, “Epilogue – Faith: Aught or Naught?”, the idea is more clearly laid out as being about intersubjectivity. See the note there for more.]

So too the Megillah becomes an object via the attention of the Sages, turning from speech to text due to the gaze of the other.

[In an intersubjective sense, the Sages took it to be objectively true that the Megillah was a part of the canon and should be written down, and thus it was so for them.]

Openness to the other is beyond thought and reason, and is achieved in the drunkenness of Purim.

 

Sparks of Fire – The Joy of Purim

The essence of Purim is reversal. “ונהפוך הוא.” “סופן נפוץ בתחילתן.” The joy of Purim is not the absence of sadness but occurs in the presence of it specifically. Whereas the joy of the Holidays is based on transcendent meaning and life-fulfillment, the joy of Purim is based on the Divine Infinite, which is beyond the created order, and this is often manifest in pessimism and in hard time. In fact, the highest infinite Divine is beyond such categories, and specifically is revealed in that which ignores and violates normal religious expectations. Hence the Megillah represents the highest level of the Divine, even though it ends with the Jews as subject of Aḥashverosh and it does not contain Divine names because Divine names are part of the normal symbolic order of Divine manifestation and Jewish victory is the normal Divine manifestation in History. The ecstasy of Purim flows from the recognition of the conditional nature of all our normal conceptions, nullifies before the Divine. This ecstasy is beyond both order and chaos, both “הדר קבלוה” and “עד דלא ידע.”

 

Breslav-Style Derashot

[These next three derashot are in various ways based on Rav Shagar’s deep relationship with the texts of Rebbe Nahman of Breslav. The first is an explication of “The Story of the Palace,” Rebbe Nahman’s version of a parable that, as Rav Shagar points out, is found in Arabian Nights. The second is a “purim-torah” that is written in the style of Lekutei Moharan, and is clearly humorous while simultaneous teaching ideas similar to those found throughout the other derashot. The third is a story in the style of Rabbe Nahman’s stories, but composed by Rav Shagar himself.]

 

The Story of the Palace – The Joke as Nullification of the Aught

[This is just Rav Shagar’s explanation of the story, not the story itself.]

“Eros and Thanatos walk hand in hand.”In “The Story of The Palace” (סיפור הפלטין) the hero mimics what he is supposed to do, in place of actually doing it, and yet is rewarded as if he had done it properly. This is in contrast to the original ending of the story where the hero was rewarded with imitation money, a fitting recompense. Rebbe Nahman saw himself as a failed tsadik, a clown and a fake. The task recognizes the falsity in his existence, and in being conscious of this expresses the Divine. Never is this more true than in the fictitious tsadik. Recognizing the fake, false, nature of institutional religion is the nullification of the Aught (ביטול היש) that is inherent in humor and jokes. This עבודה is not simple or easy, however, which is why the joker gets paid as much as the hard worker, as his work is at least as hard. [Rav Shagar makes a similar point about the difficulty of truly accepting the fictitious nature of your self/reality in an essay on Rav Tsadok’s approach to Teshuva in his book “שובי נפשי.”]

 

“Give Liquor to the Perishing, and Wine to the Bitter-hearted.” – Purim “Torah”

[This jumble of sources and verses who’s off not just Rav Shagar’s breadth of knowledge and familiarity with Rav Nahman’s style, but also his creativity in the linguistic play of connecting the various sources and ideas.

What follows is my own understanding of what is going on behind the various connections and ideas, many of which are far from explicit.]

The absence of God in suffering (ייסורים), Naught, is found in pulling away from Torah (ביטול תורה), which paradoxically is keeping it (ביטולה היא קיומה). This is the incredibly high level where you merit freedom (חירות/חופש). This level of Naught is when the Torah is hidden (מוסתר), creating the situation for the revelation of the mysteries of Torah (סתרי תורה). When Yaakov dressed as Esav, this was the hiddenness of the mysteries of Torah. This disguising (התחפשות) lays Esav bare (נחשף) while freeing (חופש)Yaakov. This was the sin of Bnei Yisrael at the Golden Calf, with which they covered (מסכה) themselves, “hiding” from God. The correction (תיקון) for this was the Keruvim whose wings cover, hide, the Torah, just as Amalek is a wing covering God’s presence. All this is the עבודה of the אובד ה׳, who serves God without intellect, via ביטול תורה.

 

A Story of Aught and Naught that were Reversed

[This is another piece that shows off Rav Shagar’s averseness in the style of Rebbe Nahman and the sources of the Jewish tradition. Here it is in the style of Rebbe Nahman’s stories, and thus my interpretation, which follows, is somewhat tentative.]

A unified consciousness exists until it is suggested that things could be different. This creates alienation and estrangement. A person attempts to overcome this by empty praxis, by wholeheartedly devoting themselves to a totally external, heteronomous, identity, hoping that it turns out to be who they are. As a rule, this does not work. But sometimes, in a moment of unselfconsciousness, the praxis becomes a revelation of the inner self. “אור דאבא שמאיר לנוקבא.”

 

Epilogue – Faith: Aught or Naught?

The Hasidic reading of “היש ה׳ בקרבנו אם אין?” is that the Israelites were asking if there faith was on the level of Aught or Naught. Naught means totally subjective faith, which maintains the subject/object divide that is represented by Amalek. It is conscious of the conditioned nature of existence, bounded by Naught. In the Naught, everything is possible, including faith.

Above the Naught is the Absolute Aught. This is formed by dialogue,by “intersubjectivity.” Faith in the Faith of the Other provides both subjects with objective status. Only thus is Amalek overcome.

[Rav Shagar here essentially goes over the concluding idea of the essay “The Composition of the Megillah and the Redemption of Purim,” but he adds a twist that was unmentioned in that essay (unfortunately, this collection of derashot does not include the original dates of the individual derashot, so it’s impossible to tell if the change is due to an actual change in Rav Shagar’s thought or if the two derashot should be understood in light of each other). Here, Rav Shagar chalks the newly-acquired objective status to “intersubjectivity.” This is a term from Phenomenology that essentially refers to when two or more individuals take something to be objective within a certain framework. “We take these truths to be self evident..” So starts the US constitution. In those words, the authors laid down the rules for US civil discourse, wherein the ideas that follow that opening are taken to be objectively true, regardless of their status outside that discourse. So too in a conversation between two individuals, the fact of each of the individuals existing as a free subject capable of thought and belief is taken, at least implicitly, to be objectively true, otherwise the conversation isn’t really happening.]

 

She’arit Emunah

[This is one of the most recent collections of Rav Shagar’s derashot to be published, with derashot for all of the holidays of the year. Below is a summary of the derashah for Purim.]

 

The Jest of the Megillah

[This derashah was given in the wake of the decision to unilaterally disengage from the Gaza Strip, and Rav Shagar references current events not just throughout the footnotes, but also in the body of the derashah itself, in the conclusion of the appendix.]

The Megillah is a book of satire and parody, aimed at Aḥashverosh more than at Haman, and most especially at Law. Aḥashverosh gets legal advisors to resolve a marital spat, and enacts a totally pointless law in the process. The dark absurdity of the parody is present in the way everyone follows along with the law, no matter how evil.  The parody comes from despair. The ability to laugh at all this flows not from the salvation but from the way God is seen to be in control. This does not erase the very real human experience of fear and suffering, however; it ultimately only heightens its absurdity. This is the בטחון that doesn’t assume that everything will go well, in fact often the opposite, God’s Will is not logical and human expectations are meaningless in relation to it. The reason-less Divine Will is met by a similarly reason-less human response. “ככה”.

Appendix: The Law and the Jew

Aḥashverosh’s servants are bothered by the fact that Mordechai is a Jew, because Jews are beholden to a different law and authority, and thus undermine the law. This is the root of anti-Semitism. Mordechai participates in the law and saves the life of the sovereign, but he also refuses to bow to Haman, directly violating the law of the King. This is disloyal loyalty. he’s not simply a lawbreaker. So too Esther, who is generally obedient, but comes before the king in violation of the Law. Vashti, in contrast, is simply a lawbreaker. This is why Haman made a law to kill all of the Jews instead of just executing Mordechai. The law fights via legislation. the Megillah thus reveals the violence inherent in the absolute nature of legislation. It is self-justifying. It must be followed by virtue of its existence, simply because it is the law. Legislation is a more egregious act of violence than breaking the law.

[The raw pathos exposed here is quite telling regarding the Religious Zionist community writ large. Rav Shagar was probably towards the left end of the RZ political spectrum in his lifetime, and yet the last few sentences could have been written by the “hilltop youth” of our own day. This is a community (who feel) ravaged and betrayed by their government. Despite this, Rav Shagar’s responses to the disengagement, found throughout his writings from the period, display a vastly different response than many parts of the RZ community today. This contrast is damning, as it highlights that the more morally questionable responses are in no way unavoidable for the responsible individuals.]

 

A Time of Freedom

[This is the book of Rav Shagar’s derashot and essays for Pesaḥ, but the below essay discusses Purim as well.]

 

“Engraved on the Tablets” – Between Purim and Pesaḥ

Pesaḥ celebrates the time when we were freed from egypt, and as such raises all kinds of important questions about freedom.

Sartre presents the problem of freedom as twofold: 1. There is no essential nature. A person most often is mindless. 2. “Man is sentenced to liberty.” Man must choose, but has no way to do that, given the constructed or conditional nature of all values. All man can do is flip a coin.

Rav Kook saw Freedom as returning to one’s essential self. Freedom as the ability to live according to internal, existential truth. It’s a function of identity, of who you are.

Rav Kook can actually be read as supporting a Sartrean freedom to create your own identity. You have an identity but you have the freedom to choose it or not. This is the real meaning of Brit and Devotion. This makes the Brit less the traumatic thing you’re born into and instead something you choose wholeheartedly, by choosing to identify with that which is already your identity. This ability creates true happiness and meaning.

[The footnotes point out that Rav Shagar explains Rav Kook differently in his essay on conceptions of Freedom that appears in Kelim Shevurim and then in an updated form in Luḥot U’Shivrei HaLuḥot. I think the reading here is a little forced. Rav Kook had a very strong concept of the inner essence of a person.]

It’s possible this is what Rebbe Nahman alludes to in a clipped and cryptic passage: Pesaḥ represents freedom as the ability to express our essential selves. Purim represents the freedom to choose our selves. Thus Purim is a necessary step on the road to Pesaḥ.

[Rav Shagar does not clarify the connection to Purim, but presumably this is related to one or both of two things: 1. The wearing of costumes on Purim may be taken to symbolize the ability of choose/craft and embrace a new identity. 2. Many of Rav Shagar’s derashot on Purim have a focus on the ability to get beyond the current construct, the framework we are currently working from within, into the Divine Infinite, and from there to see the possibilities of, and perhaps even to create, a new framework.

Meanwhile, Pesah occupies a very clear spot in Rav Shagar’s thought as a moment of the transferring and engendering of tradition. It’s a time when families gather together to participate in tradition, to discuss and create their link to the past and the future. It is serving in this derashah to symbolize the ability to accept one’s inner essence, which one has inherited from their surroundings and family, and to express freedom from within that framework.]

Thoughts on the Theological Value of the Tsimtsum and a Note on its Relationship to Purim

Thoughts on the Theological Value of the Tsimtsum and a Note on its Relationship to Purim

“The Tsimtsum” is the term used to refer to a mystical description of Creation that originates in the teachings of the great Kabbalist R’ Yitzchak Luria, better known as the Arizal. The Arizal described creation[1] as beginning with ‘א’s Infinite Light. Then, ‘א contracted (“Contraction” being a translation of “Tsimtsum”) His light, creating an empty space at the center. It was in this empty space that ‘א made His Creation. The Arizal’s depiction of Creation continues with the creation of a variety of mystical entities, but none of them come close to the greatness of the concept of the Tsimtsum. Before we can discuss that, however, we need to take a look at an essential split in the ways this idea has been understood historically.

Within a century, it began to be hotly debated whether the Arizal had meant this story literally or allegorically, as recorded in the book “Shomer Emunim” (שומר אמונים) by Rav Yosef Irgas (רב יוסף אירגס). This split gave birth to entirely opposite understandings of the meaning of the Tsimtsum. The allegorical approach understood the Tsimtsum as parable meant to teach a particular theological concept, or as a description of human perception rather than divine reality. The upshot of this approach is that the Tsimtsum didn’t literally happen; there is no space empty of ‘א. The literal approach understands the Arizal to have been teaching a historical truth. ‘א literally created a space where He wasn’t in order to enable the creation of things other than ‘א in that space. This approach has been less the less popular of the two, perhaps because of how incredibly bold it is. It talks about ‘א in very real, very human, terms, and makes very absolute statements of the nature of ‘א’s existence. But it is that sense of absolute reality that makes the depiction so compelling, because it flows from an understanding that the Tsimtsum had to be, that Creation could not have happened otherwise, rather than simply being a man-made parable. As this essay is on the theological value of the concept of the Tsimtsum, we will be taking an allegorical approach, but it’s important to keep the sense of existential need for the Tsimtsum in mind.

The basic idea underlying the Tsimtsum is the incompatibility of ‘א and his creation on an existential level. ‘א’s existence and the existence of that which is not ‘א cannot coexist. Therefore before there can be creation there must be a space that is empty of ‘א. This is most strongly felt in the literal understanding of the Tsimtsum, but the ideas and teachings of the allegorical approach flow from this incompatibility as well.

This sense of incompatibility also lies behind the early midrashic concept that the Torah speaks in the human language (דברה תורה כלשון בני אדם). This concept is a limiting force when it comes to interpreting the text of the Torah, stating that the words of the Torah convey meaning the same way that people do and that we should understand the Torah the same way we understand human speech. This idea is built on the sense that divine revelation in the abstract would convey so very much more than people are capable of understanding, that divine communication and human cognition are essentially incompatible. Thus, in order to enable people to understand the Torah ‘א had to limit his revelation therein to within the bounds of human language.

Taking this approach forward to our time, it becomes a valuable model for understanding many contemporary theological issues. Perhaps the most pressing issue for people living in the aftermath of the 20th century is the question of ‘א’s presence in history. The first point to bring up in that discussion is always that human initiative and free will cannot exist in the presence of divine preordination and determination. There is an inverse correlation between the degree to which a historical event can be attributed to man and the degree to which it can be attributed to ‘א. This has actually been used as a method of explaining ‘א’s apparent absence from some of the historical events of the last century, with thinkers like Eliezer Berkovitz and, to a lesser degree, Abraham Joshua Heschel arguing that human initiative is important enough to ‘א that contracts his historical presence instead of intervening in even the most tragic events. Even if we are unwilling to make such a morally and theologically bold statement, this tension is important for the questions we ask and the way we frame them.

This model is also valuable for discussing the nature of shabbat and the prohibition of melakhah, creative work. If we look at the original biblical shabbat, at the end of the first depiction of creation in Bereisht 2:1-3, it is clear that shabbat concludes ‘א’s “week” of Creation. However, if we look at it from the perspective of man, created on day 6, shabbat would function roughly as the beginning of the “week”. After the “first shabbat” of Bereishit 2:1-3, man is placed into the garden “to work it and to keep it,” thus beginning the creative work of man. Shabbat thus functions as a hinge joining the past week with that to come, marking both the end of ‘א’s work and the beginning of man’s. On shabbat we acknowledge that all the work of the past week should in truth be attributed to ‘א, that none of it should be chalked up to human initiative. As with the work of history, the work of the week can be that of man or that of ‘א, but not both simultaneously. Thus as we begin each week’s work we experience ‘א’s Tsimtsum as he makes room for man to create, and as we enter shabbat man performs a Tsimtsum where he recognizes than none of his work can really be attribute to the strength of his own hand. Tsimtsum is thus not only valuable in terms of the way it can frame the divine, but also in the way it helps us understand the human.

As noted above, some Tannaim saw the text of the Torah as something highly restrained by the limits of human cognition. However, it has long been acknowledged that the content of the Torah, the mitsvot[2] and the narratives[3], should also be understood this way. As humans we are all historically situated. We live in a certain place at a certain time, and that affects the way we understand things. The same is true of the ancient Israelites. Thus the Torah that was given to Bnei Yisrael in the desert had to be fit to the understandings of their specific historical situation, or they would not have been able to grasp it. Therefore ‘א contracted his revelation into the forms relevant to Bnei Yisrael historical situation, resulting in a very human text conveying divine laws and ideas.

Beyond the Torah of Moshe there is a whole realm of prophecy, all of which is subject to this conception of the Tsimtsum. It will be instructive to look at three understandings of the nature of Prophecy. Rambam understood prophecy to be essentially a human faculty. Through the perfection of both their intellect and imagination, a person could connect to the active intellect and draw divine knowledge from there (depending on whether you give more weight to the Mishneh Torah or the Moreh Nevukhim[4] ‘א may or may not be involved in occasionally blocking this connection). In this understanding ‘א remains in His infinite state, and the human individual develops themselves away from their limited human state until they can grasp a much more divine truth. However even this truth is limited by virtue of the prophet’s humanity. At the opposite end of the extreme is the way some people understand the biblical phenomenon of Prophecy, where the prophet essentially becomes an empty vessel through which ‘א speaks. In this understanding the prophets personality and consciousness are entirely overridden in moments of revelation, though they return afterward. In this understanding, the human mind cannot exist in the presence of divine communication and so it disappears during the process of revelation. In the middle is what seems to be more or less the proper understanding of biblical prophecy, where the prophet is a conscious partner in the revelation. The prophets receive revelation and communicate it to the people, a process that inevitably involves the personalization of the message. The same way that no two people explain the same topic in the same way, similarly no two prophets conveyed their prophecies in the same style[5]. In this understanding ‘א has to not only minimize his revelation to within the limits of human cognition in general, but also ‘א allows the prophet to express it within his own specific style. The common thread in all of these understandings is that Humanity and Divinity cannot share the same space, and the more of one involved in prophecy, the less of the other.

Taking a step back from the nature of prophecy to the very fact of its existence as a phenomenon, this too is a function of Tsimtsum. Prophecy involves the relationship between the Infinite (‘א) and the all too finite (the prophet), thus requiring the infinite to work on a finite level. Choosing a nation requires a similar focusing on the finite, as does stepping into history and working within a specific historical framework. That ‘א chose to work within human history means limiting Himself to the tools of human history and experience. All of Jewish history, from Yetsiat Mitsrayim to the Days of Mashiach, and all of the laws and prophecies that shape that history, constitute ‘א opting out of his infinitude in order to work in the finite sphere.

 

It’s also worth discussing this idea of the Tsimtsum in regards to the recently passed holiday of Purim[1]. The textual basis of the holiday of Purim is from Megillat Esther, a text that is unique in the canon of Tanakh in that it does not once mention ‘א, in any context. It represents the entire story as on of human intrigue and historical causation. The mitsvot of the holiday also markedly focused on the human instead of on the divine. Other than the commemorative reading of Megillat Esther, the mitsvot focus on feasting and building interpersonal relationships. The holiday would seem almost to be a celebration of humanness. However, a look at the Jewish tradition indicates that it is not generally seen this way. Instead, the story of Megillat Esther is seen as an indication of the way ‘א’s hand guides human history. In this respect it is particularly instructive to look at Mordechai’s “pep talk” to Esther in the 4th chapter of Megillat Esther.

Then Mordechai told them to return [with his] answer to Esther: “Don’t think to yourself that you will escape in the king’s house, more than all the Jews. For if you keep silent at this time at this time, then will relief and deliverance arise for the Jews from another place, but you and your father’s house will perish; and who knows, it may be that for this very moment you came to royalty?”

Mordechai’s speech is intended to motivate Esther to save the Jews. This requires a sense that human initiative is what drives historical events, and thus Esther can change the course of history through her actions. However the rest of the speech continues to say that if Esther doesn’t act, “then will relief and deliverance arise for the Jews from another place,” implying that human initiative doesn’t really have any historical impact. Similarly, the speech ends by Mordechai suggesting that the reason Esther came to her position of power was so that she could save the Jews, despite the fact that Mordechai knows that the reason Esther came to power was that the king was looking for a new queen and he took a liking to Esther (Esther 2:1-17). Mordechai is saying that there is a greater will guiding historical events, one that supersedes all human initiative, in the middle of a speech about the importance of the actions of one human, namely Esther. This paradoxical approach is how Jews have often understood the entirety of Megillat Esther. The text itself depicts an entirely human story, but as part of a religious scripture it’s been understood that the divine will guides all of the events of the text. Purim as a holiday is about rejecting the Tsimtsum paradigm. Instead of seeing the human and the divine as incompatible, they are seen to be seen as mutually reinforcing. Esther is supposed to act because the divine plan brought her to the palace in order to act, but if she doesn’t then the divine plan will function anyway. Similarly the mitsvot of purim reinforce human social bonds and worldly experience, but they remain divine commands and ways of fulfilling the divine will. Thus Purim is about looking at the human and seeing the divine, without ever forgetting the fact that you’re looking at something truly human.

[1] דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי בבחי’ אויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור א”ס פשוט ההוא ולא היה לו בחי’ ראש ולא בחי’ סוף אלא הכל היה אור א’ פשוט שוה בהשוואה א’, והוא הנק’ אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים להוציא לאור שלימות פעולותיו ושמותיו וכנוייו (אשר זאת היה סיבה בריאת העולמות כמבואר אצלינו בענף הא’ בחקירה הראשונה) והנה אז צמצם את עצמו א”ס בנקודה האמצעית אשר בו באמצע אורו ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית ואז נשאר מקום פנוי ואויר וחלל רקני מנקודה אמצעית ממש כזה.

~עץ חיים-שער א ענף ב

[2] See Rambam, Moreh Nevukhim 3:32.

[3] See the Hertz Chumash, essays on Parashat Noah,

[4] This is borne out in both the Kapah and Ibn Tibbon translations.

[5] “אֵין שְׁנֵי נְבִיאִים מִתְנַבְּאִים בְּסִגְנוֹן אֶחָד.” ~סנהדרין פ”ט

[6] This article was originally meant to be published before Purim.

Purim 5775 – Purim of Days to Come: A Derashah

This was an attempt to write more in the style of a Hasidic Derashah, and as part of the more associative style of the genre, the ideas and sources sort of flow one into the next. Getting caught up in that, I think the piece got away from me a little bit and is a little more postmodern than I had in mind, but I still think it’s worth sharing. An English translation follows the original Hebrew.

״וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת אָחִיו לֵאמֹר דְּעוּ אֶת יְ-הוָה כִּי כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם נְאֻם יְהוָה כִּי אֶסְלַח לַעֲוֹנָם וּלְחַטָּאתָם לֹא אֶזְכָּר עוֹד״ (ירמיהו לא:לג). זה פורים, שנאמר ״וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת, אִישׁ לְרֵעֵהוּ״ (אסתר ט:יט). פורים הוא חג של אחרית הימים, כמו שכתוב, ״שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר (אסתר ט כח): “וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים״ (מדרש משלי ט:א), שנאמר, ״לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה״ (אסתר ח:טז) זאת אורה שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא (בר״ר יא:ב, חגיגה יב.), שלעתיד לבוא כלנו יראו בו. שלעתיד לבוא כלנו יראו שאין לומר דעו את י-הוה, כי כולם יודעים את י-הוה. אין ללמד, כי בלימוד יש מורה ותלמיד, יודע ואינו-יודע, וכולנו ידעו לכן לא שייך הכפייתיות של לימוד. אבל יש שליחת מנות, שבו אין מורה ותלמיד אלא איש ורעהו, ואין חטאתם הקודמים אלא ידיעת י-הוה. בפורים אנו בדרגה של האדם לפני חטא עץ הדעת, כמו שכתוב, ״עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״ (מגילה ז:), ואין מקולל או מבורך אלא יודעי י-הוה. בפורים רואים באור ששת ימי בראשית, לפני שהנחש לימד את האדם לחטוא, לפני שבחרנו לדעת טוב ורע במקום לדעת את י-הוה.

“And no more shall every man teach his friend, and every man his brother, saying: ‘Know ‘א’; for they shall all know Me, from the least of them to the greatest of them, says ‘א; for I will forgive their iniquity, and their sin will I remember no more ” (Yirmiyahu 31:33). This is a reference to Purim, as it is said, “And sending portions, each man to his friend” (Esther 9:19). Purim is the festival of the End of Days, as it is written, “For all of the holidays with be nullified in the future, but the days of Purim will not be nullified, as it is said, ‘and these days of Purim will not pass from among the Jews’ (Esther 9:28).” (Midrash Mishlei 9:1), as it is said, “The Jew had light” (Esther 8:16), this is the light that was hidden for the Righteous of the future (Bereishit Rabbah 11:2, Bavli Hagiga 12a), that in the future everyone will see with. In the future, everyone will see that we shouldn’t say, “Know ‘א,” for everyone will know ‘א. We should not teach, because teaching requires a teacher and a student, now who knows and one who does not, and everyone will know. Therefore the imposition of teaching is irrelevant. However, one should send portions, for in this there is no “teacher” and “student,” just each man and his friend, and there is no previous sin, only the Knowledge of ‘א.  On Purim we are on the level of Man before the sin of the Tree of Knowledge, as it is written, “until you do not know [how to differentiate] between ‘Cursed is Haman” and “Blessed is Mordechai” (Bavli Megillah 7b), so there is no “cursed” or “blessed”, only knowers of ‘א. On Purim we see with the light of the six days of Creation, before the snake taught Man to sin, before we chose knowing good and evil over knowing ‘א.

Purim 5774 – And It Was In the Days of Ahashverosh: On the Timely and Timeless in Megilat Esther

וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ

The books of Tanakh are meant to be both timeless and timely. The Torah existed for thousands of years before the world was created[1] but was written in the language of man[2]. It is meant to have meaning on multiple levels. This means that while distinguishing the historical context of a biblical event is important, one should not disregard the unique extra-historical significance[3]. However, when a book opens up with a line like, “And it was in the days of..” it is clear that the history is going to be important. With this introductory line, the author of the Scroll of Esther tells the reader that this book is dominated by a timely message, which means that the timely significance will have to be drawn from there[4].

Which Persian king exactly is intended when the Book of Esther says the name “Achashveros” is not a simple question to answer. There are several perfectly good candidates, which is further complicated by  the presence of a second Achashverosh in tanakh[5]. However, sufficient examination of the history of the Persian kings of the era would indicate that the Achashverosh of Megillat Esther is the Persian king known as Xerxes. This in and of itself is not particularly meaningful, but what makes this important is Xerxes’s position shortly after Cyrus the Great, referred to in Tanakh as Coresh. Cyrus the Great is most famous for undoing the work of the Assyrian Empire. When the Babylonians took power from the Assyrians, Cyrus decided that the best policy was not the Assyrian policy of exiling peoples from their native lands, but rather that each nation should be returned to its native land, and be permitted to rebuild its temples in a semblance of independence[6]. The relevance of this to Megillat Esther is deeper than the sea, a fact that midrashei Chazal highlight beautifully.

Of all the various Midrashim on Megillat Esther, perhaps the most famous is that of the “כלים שונים”, the vessels used in the Feast of Achashverosh in the beginning of Megillat Esther. In an attempt to simultaneously answer the questions of why this first chapter is needed in the narrative and, more importantly, what Bnei Yisrael did to merit the decree of destruction[7], the midrash says that ‘א decreed destruction upon the Jews because they participated in the Feast wherein the vessels of the Beit HaMikdash were being used. This midrash is problematic on two fronts. Firstly, why is this a big enough sin to merit destruction. Eating from the vessels of the Mikdash is really more of a misdemeanor. Secondly, this is historically problematic. Achashverosh comes after Coresh, and Coresh was the king who sent the Jews back to Israel to rebuild the Beit HaMikdash, and alongside this he sent the vessels of the Mikdash back to Israel for the rebuilding. Thus when the vessels are being depicted by the Midrash as being in Shushan, they are actually already back in Israel. So what is going on?

In truth, this is not a problem at all, assuming one has a proper understanding of midrashim. Midrashim are not necessarily meant to be understood literally. Rather, what midrashim do is highlight and expand upon latent ideas in the text. Most midrashim are based off of incredibly close readings of the text, and if you can’t figure out what a midrash is based off of, it means you’re not paying enough attention. Thus midrashim, by depicting thematic scenes in the text, also draw your attention to these themes. If you take a midrash literally you miss the whole point, and worse, you obscure the value and and purpose of the text of Tanakh[8]. Thus the midrash of the vessels is not saying that Bnei Yisrael ate from the vessels of the Mikdash but rather exactly the opposite[9]. Instead of being in Israel eating from the vessels, the Jews of Shushan are in the exile eating from the vessels of King Achashverosh. This image becomes a startling theme evident throughout the text of Megillat Esther.

Megillat Esther, on a textual level, bears out the assertion of this Midrash. In all of Tanakh, only Jerusalem, the Beit HaMikdash, and Shushan are called “HaBirah”. Achashverosh’s first feast lasts 180 days, followed by a shorter 7 day feast, corresponding exactly to the amount of time from the command to build the Mishkan and its completion, plus the 7 days of its inauguration. Both King Shlomo and Achashverosh held feasts in the 3rd year of their reign, Achashverosh in order to show off his “Riches and Glories” (אושר וכבוד), Shlomo in context of a prophecy about building the Beit HaMikdash where ‘א promises him “Riches and Glory”. If one imagined a scenario where all the Jews are fasting, including their leader, and said leader has to appropriately enter the throne room of the King at great risk to their well being,that could either refer to the Kohen HaGadol in the Mikdash on Yom Kippur or Esther coming before Achashverosh in the Megillah[10]. When Mordechai is introduced it is specifically noted, as part of his introduction, that he is an exile. All of these verses serve to highlight the contrast between the Jews of the Exile and the theoretical messianic era occurring in parallel to the narrative of the Megillah, a parallel brought to its peak when one considers that the days of Achashverosh would have been shortly after the days of Zecharia.

The prophet Zecharia is one of the major prophets of the Return to Zion and the Second Temple. Thus, when the Jews of the exile had a question two years into the building of the new temple, they sent it to Zecharia. With the building of the Second Temple well under way, the Jews of the Exile needed to know if they should still be observing the fasts that were enacted to remember the destruction of the First Temple. In typical prophetic fashion, Zecharia launches into a tirade about how if they would just take care of the poor and their fellow man all roads would be open to them, how all they really need to do is to create Truth and Peace. These of course parallel the mitzvot of Purim to give gifts to the poor and others in need, and the scene from the last chapter of the Megillah Esther, in which a letter comprised of “words of Truth and Peace” is sent out. Perhaps most accusingly of all, Zechariah (Ch. 7) describes a messianic vision in which the nations of the world all come to Jerusalem (הבירה) in order to ask the איש יהודי for religious advice. In contrast, the only other  איש יהודי in Tanakh is Mordechai the exile, sitting in the gates of Shushan. Everything is turned on its head.

The consistent, timely, theme of Megillat Esther is obvious. The Jews of the days of Achashverosh knew that they were supposed to be in Israel, and yet they weren’t. Megillat Esther was given to them to remind them of their forgotten duty. They ought to have been in Israel helping build the Beit HaMikdash, not languishing in the Exile. This is the timely message, from which the timeless message can be easily recognized.

The Jews of the Exile knew what they ought to have been doing. They had a prophet declaring to them that Coresh was doing ‘א’s work in sending them back to Israel and that they ought to have gone to help build the Second Temple[11]. We don’t have prophecy today to tell us what to do. Instead all we have is ‘א’s word as embodied in the Torah, and generally speaking, we all know what it says. More often than not, we know what we are supposed to be doing. We know what the right choice is. The charge that Megillat Esther leveled at the Jews in the Babylonian Exile is the same charge we ought to be leveling at ourselves every day: you know what you have to do, now go do it.

[1] Talmud Bavli Shabbat 88b, Bereishit Rabbah 8:2.

[2] Sifre Bamidbar 112, Moreh Nevukhim 1:26.

[3] The Bible From Within, Meir Weiss, First Introduction.

[4] This essay draws heavily from R’ Hayyim Angel’s lecture “Megillat Ester: What they didn’t teach us in school” and Rav Menachem Lebitag’s lecture, “Between Ezra and Esther: considering author’s intent in Ketuvim”, both easily available at www.yutorah.org. Another useful resource in this composition were Yonatan Grossman’s essays on Megillat Esther from http://www.vbm-torah.org/ester.html.

[5] For more, see the above mentioned sources from Leibtag and Grossman.

[6]  This can be found at the beginning of Ezra and the end of Divrei HaYamim II, the very last verses of Tanakh.

[7] To highlight how difficult this question is, it is worth noting that not only does the text never mention Bnei Yisrael performing any sin, the only thing Haman really has to accuse them with before the King was that they were keeping to their own laws.

[8] R’ Yoel Bin Nun, http://www.ybn.co.il/mamrim/PDF/Pesach_Lot.pdf

[9] In a similar vein, the midrash says that feast was intended to celebrate the passing of Yirmiyahu’s date for the return to Israel. Achashverosh would have had no reason to celebrate the 70 years coming to an end, but the Jews out to have been celebrating in Israel and weren’t.

[10] This is reminiscent of the midrash stating that anytime “המלך” is used it is actually a reference to ‘א. Achasheverosh has replaced ‘א in the story, and his palace has replaced א’s palace.

[11] See R’ Leibtag’s “One Isaiah or Two?”, also available on www.yutorah.org.